Vei- og anleggsfaget

Aktuelle arbeidssteder

Som vei og anleggsfagarbeider kan du få jobb i veivesenet, kommuner og entreprenørfirmaer. Faget utøves i store og små, private og offentlige bedrifter over hele landet.

Arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsområder i vei og anleggsfaget er:

  • Helse, miljø og sikkerhet.
  • Arbeidsplanlegging, varsling og kvalitetssikring.
  • Stikkingnog oppmåling.
  • Rigging og drift av anlegg.
  • Bygging, drift og vedlikehold av veier.
  • Kommunaltekniske anlegg.
  • Bruk av masseforflytningsmaskiner.
  • Enkelt betongarbeid.