Stillasfaget

Aktuelle arbeidssteder

Som stillasbygger kan du få job i bedrifter som har spesialisert seg på stillasbygging og innen ulike virksomheter som bygg og anlegg, verkseder, mekanisk industri, oljevirksomheter og oljerelatert industri.

Arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsområder er:

  • Bygging av stillaser som arbeidsplattform og atkomst for andre fagarbeidere ved nybygg.
  • Bygging av stillaser på eksisterende bygg.
  • Være planlegger, arbedisleder og koordinator for prosjekter.
  • Bygge stillaser for landbasert og oljerelatert offshore industri.
  • Rigge, stroppe og planlegge ved kranløft.
  • Industriklatring ved bruk av klatreutstyr, monteringsarbeid ved bruk av «tilkomstteknikk».