Søke læreplass

Hvordan søker jeg læreplass?

Du må søke på https://vigo.no innen 1.mars. Har du vært utplassert i en av OKAB’s lærebedrifter, kan du notere dette i forbindelse med søknaden. Dersom du har fått en avtale om læreplass tidlig, skriv en avtale med bedriften om «Fortrinn til læreplass» og send den til Opplæringskontoret for Byggfagene i Aust-Agder (OKAB) snarest. Husk at selv om du har fått fortrinn til læreplass, skal du søke på https://vigo.no innen 1. mars.

Hvordan skaffer jeg meg læreplass?

Ta kontakt med aktuelle bedrifter i nærområdet ditt. Bruk praksisperiodene dine godt. Det er her du har muligheten til å reklamere for deg selv. Bedriftene er på utkikk etter ungdom som er glad i å være ute, selv i friskt vær, passer tiden og har laft fravær. Du må ikke ha bestått alle fag i skolen for å kunne bli lærling, men det er tungt å ta opp fag, så gjør en god jobb på skolen. Lykke til med læretiden.