Skjerkholt Naturlaft v/ Halvor Skjerkholt

Adresse
Skjerkholtveien 380

4900 Tvedestrand
E-Post
h.skjerkholt@hotmail.com
Telefon
99476796
Fag
Tømrerfaget