Arendal kommune, kommunalteknikk

Adresse
Postboks 123
4891 Grimstad
E-Post
knut.haslund@arendal.kommune.no
Telefon
95811120
Fag
Rørleggerfaget
Vei-og anleggsfaget