Lærlinger

HVEM KAN BLI LÆRLING?

Mer enn 200 ulike fag ligger inn under opplæringsordningen. Videregående opplæring gjennom denne ordningen kan du få etter å ha tatt den nødvendige grunnopplæringen i den videregående skolen. Opplæringen foregår i en bedrift innenfor faget, og alle som ønsker kan komme inn under denne ordningen.

LÆRLING

Etter at du har tegnet en lærekontrakt med en bedrift vil du starte arbeidet/opplæringen som skal ende med en fag- eller svenneprøve. Lærekontrakten må være godkjent av yrkesopplæringsnemnda for å være gyldig. Dette kan opplæringskontoret hjelpe deg med.

LÆREKANDIDAT

Dersom du ønsker å ta en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve, kan du ta en kompetanseprøve. Også her inngår du en opplæringskontrakt med lærebedriften. Denne kontrakten kan endres til en ordinær lærekontrakt dersom du i løpet av læretiden likevel ønsker yrkeskompetanse med fag- eller svenneprøve. Dette må gjøres etter samtykke med yrkesopplæringsnemnda.

Lærekandidater som ikke som ikke får tilfredstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har krav på spesialundervisning etter en spesielt utarbeidet opplæringsplan