Fordeler ved medlemskap

OKAB 

 • administrerer samtlige lærekontrakter og tar seg av alt skrivearbeid det medfører for medlemsbedriftene å ha en lærling.
 • ører tilsyn med opplæringen/oppfølgingen på bedriftene. Samtlige lærlinger får minst tre besøk i året. Er koordinator og medansvarlig kontraktspartner i lærlingstiden.
 • utarbeider og tilrettelegger opplæringen i henhold til opplæringsplanen/læreplanen i det enkelte fag. OKAB lager egne opplæringsbøker som er et kvalitetssikringsdokument som står i forhold til læreplanen. Denne boka skal lærlingen jobbe med under hele læreperioden og legge frem ved besøk av OKAB.
 • tilrettelegger kurs/opplæring i deler innen faget, som bedriftene ikke er i stand til å gjennomføre selv. I henhold til læreplanen for tømrerfaget skal lærlingene gjennom en utvidet teoridel på 175 timer som omfatter byggetillatelse, fagtegning og rehabilitering i løpet av læretiden. Her har OKAB et eget opplegg som blir atskillig rimeligere for medlemsbedriftene enn hva ikke medlemmer måtte ha betalt til fylket. Kursavgift trekkes fra lærlingetilskuddet.
 • sørger for at de lærlingene som mangler yrkesteori, allmennfag eller har ikke beståtte eksamener blir meldt opp til undervisning for dette. Vi melder også opp de lærlingene som går opp som privatister.
 • sørger for at alle lærlingene som har teoriundervisning blir også fulgt opp vedr. fravær etc.
 • bistår i en eventuell konfliktsituasjon.
 • arbeider for å bedre rekrutteringen til håndverksfagene.
 • er bedriftens ansikt utad mot skoleverket, lokale og fylkeskommunale myndigheter når det gjelder skoletilbud-tilskuddsordninger og medansvarlig i opplæringsarbeidet.
 • omplasserer lærlingen for kortere eller lengre perioder til andre medlemsbedrifter, hvis bedriften har lite oppdrag, eller sentrale personer i bedriften rammes av sykdom.
 • har stor kontaktflate i byggebransjen, og kan være behjelpelig med å skaffe faglært arbeidskraft når bedriftene ber om dette.
 • er bedriftens samarbeidspartner med arbeidsformidlingen om ”praksisplasser for ungdom”.
 • sørger for oppmelding til fag/svenneprøve
 • Den bedrift som satser på lærlinger vil være godt rustet i kampen om arbeidsoppdrag i framtiden