Ventilasjons- og blikkenslager

Fagoperatør i Ventilasjon- og blikkenslagerfaget
Ventilasjon- og blikkenslagerfaget omfatter tre hovedarbeidsområder: Tak, fasader og ventilasjon. Arbeidet foregår både utendørs og innendørs, på verksted og på forskjellige byggeplasser, avhengig av arbeidsoppgavene som skal utføres.

Ventilasjon- og blikkenslagere arbeider i små- og mellomstore bedrifter over hele landet. Arbeidene utføres for en stor del på bygg, ofte i nær tilknytning til andre fagutøvere innen byggesektoren. 

Ventilasjon- og blikkenslageryrket er variert med mange forskjellige arbeidsoppgaver og med vekslende arbeidsplasser. Da Ventilasjon- og blikkenslagerfaget ble lagt inn under opplæringslova i arbeidslivet i 1980, hadde faget allerede lange tradisjoner med planmessig opplæring av dens yrkesutøvere.

Besøk ventilasjons- og blikkenslagerfaget på VilBli.no

Nedlastbare filer

Læreplan VG 1 Bygg- og Anleggsteknikk: Word | PDF

Læreplan VG 2 Klima-, Energi- og Miljøteknikk: Word | PDF

 Læreplan VG 3 Ventilasjons- og blikkenslagerfaget: Word | PDF