Snekkerfaget

Trevare- og møbelsnekkeren har et yrke som gir mange muligheter og som ivaretar lange og viktige tradisjoner. De fleste arbeidsplassene finnes i bedrifter som produserer møbler og innredninger, kjøkken, dører, trapper osv.

Faget er inndelt i fire hovedområder:

– Produksjon av møbler og innredninger

– Produksjon av dører og vinduer

– Produksjon av trapper

– Produksjon av skipsinnredninger

Som møbelsnekker kreves det at du har god formsans kombinert med evner til praktisk problemløsning. Godt håndlag og evne til nøyaktighet er også viktig. Arbeidsoppgavene er mange, og det er ofte de siste og ”fine” detaljene møbelsnekkeren står bak. Innkjøp og vurdering av materialer, håndtering av et stort spekter av maskiner og verktøy, overflatebehandling og montering er noe av det en møbelsnekker står bak.

Utdanningen består av grunnkurs møbel- og trearbeidsfag og videregående kurs i snekkerfag og 2 år læretid hos en godkjent lærebedrift. I læretiden hos bedriften får du anledning til å spesialisere deg. Det betyr at bedriftens produksjon får stor betydning for hvilket område du kan spesialisere deg innenfor.

I løpet av utdanningen kommer du innom disse fagområdene :

  • historikk med vekt på stilepoker 
  • tegning 
  • konstruksjon 
  • materiallære 
  • produktlære 
  • bruk av maskiner og håndverktøy 
  • overflatebehandling 
  • kvalitetssikring 
  • bedriftskunnskap 
  • helse, miljø og sikkerhet 

Utdanningen avsluttes med svenneprøve som gir yrkeskompetanse og yrkestittelen «trevare- og møbelsnekker». Med svennebrev har du mulighet til å videreutdanne deg til «mester» eller «tretekniker» . Mesterutdanningen består av 250 timer teori i tillegg til to års praksis i faget. Dersom du vil bli møbel- og tretekniker må du ta et to års heltidsstudium på teknisk fagskole. Teknisk fagskole gir studiekompetanse slik at du kan bygge videre på dette i en høyere utdannelse.

Trevare- og møbelsnekkeren er ofte selvstendig næringsdrivende og driver en trevarebedrift eller –verksted. Han/hun kan også være ansatt i en trevarebedrift eller ved et verksted eller ved offentlige bedrifter

Fagbetegnelse: Trevare- og møbelsnekkerfaget

Mestertittel: Snekkermester.

Besøk snekkerfaget på VilBli.no

Nedlastbare filer

Læreplan VG 1 Bygg- og Anleggsteknikk: Word | PDF

Læreplan VG 2 Treteknikk: Word PDF

Læreplan VG 3 Trevare- og Bygginnredningsfaget: Word | PDF