Tømrerfaget

Tømrer

Tømrerfaget er et håndverksfag med lange tradisjoner i Norge. Faget har endret seg og utviklet seg i ulike landsdeler ut fra teknikker, konstruksjonsprinsipper, materialbruk og byggeskikk relatert til naturgitte forutsetninger, klima, tradisjoner og bruksbehov. Opplæring av tømrerlærlinger i de store byene har svært lange tradisjoner, og allerede i 1849 ble den første lærlingeskolen etablert. I 1961 kom faget under lærlingordningen. 

Tømrerfaget er et bredt fag som gir muligheter i mange yrker eller spesialretninger. Faget stiller store krav til håndverksmessige ferdigheter, og krever kunnskaper og forståelse for materialer og konstruksjonsprinsipper. Mesteparten av materialene og produktene tømreren bruker er av tre eller trebaserte materialer, som for eksempel limtre, spon- og trefiberplater, paneler og parketter. 

Velger du å satse på Tømrerfaget, er du garantert et allsidig og variert arbeid. Tømreren er et viktig legg i enhver byggeprosess, og en god tømrer vil alltid ha sin plass i vårt næringsliv. 

Tømrerfaget er i dag mannsdominert. Selv om det stilles visse fysiske krav til tømrersvennen, har også jenter gode forutsetninger for å bli tømrer. Bransjen ser positivt på at flere jenter velger denne opplæringen.

Besøk tømrerfaget på VilBli.no

Nedlastbare filer

Læreplan VG 1 Bygg- og Anleggsteknikk: Word | PDF

Læreplan VG 2 Byggteknikk: Word | PDF

Læreplan VG 3 Tømrerfaget: Word | PDF