Tak- og membrantekkerfaget

Taktekkerfaget har lange tradisjoner innen vedlikehold og tekking av tak og legging av membran. Faget skal tilfredsstille samfunnets krav til taktekking som beskytter bygninger og tunnelrom mot brann fuktighet, varmetap og andre klimapåkjenninger. Faget skal også ivareta estetisk utforming og tilpassing av tekking til takets arkitektoniske form og uttrykk.

Taktekkerfaget omfatter tekking av nybygg,rehabilitering, omtekking, service og reparasjoner av tak. Arbeidet foregår blant annet på boligblokker, småhus, ulike typer industribygg, idrettshaller, terrasser, jorddekkede konstruksjoner, tunneler og våtromsmembran. Det er to typer tekking, asfalt og pvc.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er taktekker.

Læreplan VG 1 Bygg- og Anleggsteknikk: Word | PDF

Læreplan VG 2 Klima-, Energi- og Miljøteknikk: Word | PDF

Læreplan for VG 3 i bedrift: TAK3-01Taktekkerfaget.pdf