Murer- og flisleggerfaget

Muring med tegl og mørtel gjøres i dag stort sett på samme måte som for mange tusen år siden. Teglmuring med norskprodusert tegl har funnet sted i mer enn 700 år, og det er har eksistert teglverk i Norge siden middelalderen. Murerfaget er preget av tradisjon og arv fra tidligere håndverkere. Byggverk og konstruksjoner fra tidligere tider utmerker seg ved dristig bruk av materialer og rett bruk av mørtel, puss og blokkprodukter.

Det er mureren som har utført de storslagne teglsteinsfasadene som omgir deg i bybildet. Den samme mureren kan også ha skapt den flotte peisen du varmer deg ved en kald vinterkveld. Muring med tegl regnes som hovedområdet i murerfaget. Andre deler av faget er muring med blokker, pussarbeider, flislegging og muring med skifer og naturstein.

Nye produkter kommer på markedet, og dette setter stadig større krav til grundig fagutdanning og en allsidig systematisk opplæring. Muring med tegl regnes som hovedområdet i murerfaget. Andre vekstområder er rehabilitering, restaurering og etterisolering av den eldre boligmassen. Det ventes en stadig større etterspørsel etter slike tjenester. 

Murere må kunne samarbeide med ulike fagutøvere og vise respekt for andres arbeid og ha en bevisst holdning til miljø- og ressursspørsmål.

Fra denne siden finner du linker til ytterligere informasjon om faget, informasjon om utdanning og spennende stoff om både yrket og materialer. Ta kontakt med oss på e post eller telefon dersom du ønsker annen informasjon enn det du finner her.

Besøk murer- og flisleggerfaget på VilBli.no

Nedlastbare filer

Læreplan VG 1 Bygg- og Anleggsteknikk: Word | PDF

Læreplan VG 2 Byggteknikk: Word | PDF

Læreplan VG 3 Murerfaget: Word | PDF