Idrettsanleggsfaget

Driftsoperatørens ansvarsområde er knyttet til drift og vedlikehold av anlegg for idretts- og fritidsaktiviteter. Godt tilrettelagte idrettsanlegg for etmangfold av brukergrupper skal prege fagutøvelsen.
Idrettsanleggsfaget skal legge grunnlag for profesjonell yrkesutøvelse med vekt på kvalitet og økonomi i idrettsanlegg. Videre skal faget bidra tilå utvikle yrkesutøvere som kan utføre selvstendig og profesjonelt arbeid i et mangfold av anleggstyper. Faget skal vektlegge den helhetligeyrkesutøvelsen med drift og vedlikehold, sikkerhet, service og brukervennlighet. Faget har et allmenndannende aspekt og skal motivere for videre læring
og bidra til personlig utvikling.
Opplæringen skal legge til rette for fagmessig utførelse av arbeid i idrettsanlegg med god sammenheng mellom teori og praksis. Opplæringen skal vektlegge mangfoldet av arbeidsoppgaver i et idrettsanlegg og det at fagarbeideren må forholde seg til ulike brukergrupper. Videre skal opplæringenlegge til rette for at lærlingen kan utvikle selvstendighet, samtidig som evnen til å samarbeide med både anleggseiere, kollegaer,
brukere og publikum skal vektlegges.
Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er driftsoperatør idrettsanlegg Besøk idrettsanleggsfaget på VilBli.no

Nedlastbare filer

Læreplan: Vg 1 Naturbruk.pdf

Læreplan : VG 2 Anleggsgartner og Idrettsanleggsfaget.pdf

Læreplan for Idrettsanleggsfaget : PDF