Feierfaget

Feierfaget i Europa har sin historie tilbake til 1600 tallet, og ble etablert etter av en rekke branner hadde lagt byer og byområder øde. Den store bybrannen i London i 1666 er det mest kjente eksemplet fra tiden, og fra da ble feieren en naturlig og viktig del av bysamfunnet. Også i Norden ble feieryrket et fag på 1600 tallet, og feieren var den gang underlagt amtmannen i byene. I dag er de fleste feierne ansatt i kommunene underlagt Teknisk etat og arbeider i nær tilknytning til brannvesenet.

Feieren rengjør ventilasjonsanlegg, vedlikeholder og kontrollerer fyringsanlegg og kontrollerer at brannforskriftene blir fulgt. Som feier har du daglig kontakt med mennesker og er garantert et trivelig og utfordrende yrke.

Fra denne siden finner du linker til ytterligere informasjon om faget, informasjon om utdanning og spennende stoff om både yrket og materialer. Ta kontakt med oss på e post eller telefon dersom du ønsker annen informasjon enn det du finner her.

Besøk feierfaget på VilBli.no

Nedlastbare filer

Læreplan VG 1 Bygg- og Anleggsteknikk: Word | PDF

Læreplan VG 2 og VG 3 Feierfaget – særløp: Word