Byggdrifterfaget

Byggdrifter faget er et fag som bygger vaktmesterutdanningen. Faget omfatter flere yrkesgrupper. Spennende fag med mange muligheter.