Ansatte

Glenn Kruse

Daglig leder

Utdannet fagskoleingeniør innen husbygging og videreutdanning til fagingeniør innen fagfeltene vann – avløp – renovasjon.

Leif Gunleifsen

Opplæringsrådgiver

Utdannet byggmester med mange års erfaring fra bransjen.

Jarle Hansen

Opplærlingsrådgiver

Utdannet rørleggermester med mange års erfaring fra bransjen.

Kjetil Falck

Opplæringsrådgiver

Utdannet malermester med mange års erfaring fra bransjen.