Vil du skape din egen fremtid? Bygg og anleggsfag gir deg muligheten!

Vil Bli

Fylkeskommunene, KS og Utdanningsdirektoratet har gått sammen om å etablere en informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring – vilbli.no. Her finner søkerne oppdatert og kvalitetssikret informasjon om videregående opplæring til enhver tid. På grunnlag av denne informasjonen skal søkerne kunne gjøre sine valg.

Er du lærling og skal logføre arbeidsoppgavene dine, kan du logge inn her.