Historie

Opplæringskontoret for byggfagene i Aust-Agder (OKAB) ble stiftet 5. mai 1990. Kontoret eies av medlemsbedriftene og er lokalisert på Sam Eyde VG. Skole i Arendal.Kontorets ansvarsområde er Aust-Agder fylke, og vi er ansvarlig for å hjelpe medlemsbedriftene til å få lærlinger, hjelpe lærlingene i hele læreprosessen og bistå i forbindelse med fag-/svennebrev. I 2016 ble kontoret også godkjent som opplæringskontor i Vest-Agder. På styremøte 10.mars 2017 ble navnet på opplæringskontoret forandret til Opplæringskontoret for Byggfagene i Agder (OKAB)
På våre internettsider finner du nyttig informasjon for både lærlinger og bedrifter, oppdaterte nyheter og oversikt over våre medlemsbedrifter

site.right.text