Ikon

Jarle Hansen

Opplærlingsrådgiver.

Utdannet rørleggermester med mange års erfaring fra bransjen.

Ikon

Glenn Kruse

Daglig leder

Utdannet fagskoleingeniør innen husbygging og videreutdanning til fagingeniør innen fagfeltene vann - avløp - renovasjon.

Ikon

Leif Gunleifsen

Opplæringsrådgiver.

Utdannet byggmester med mange års erfaring fra bransjen.

Ikon

Kjetil Falck

Opplæringsrådgiver.

Utdannet malermester med mange års erfaring fra bransjen.

site.right.text