Lærlinger

HVEM KAN BLI LÆRLING?

Mer enn 200 ulike fag ligger inn under opplæringsordningen. Videregående opplæring gjennom denne ordningen kan du få etter å ha tatt den nødvendige grunnopplæringen i den videregående skolen. Opplæringen foregår i en bedrift innenfor faget, og alle som ønsker kan komme inn under denne ordningen.

LÆRLING

Etter at du har tegnet en lærekontrakt med en bedrift vil du starte arbeidet/opplæringen som skal ende med en fag- eller svenneprøve. Lærekontrakten må være godkjent av yrkesopplæringsnemnda for å være gyldig. Dette kan opplæringskontoret hjelpe deg med.

LÆREKANDIDAT

Dersom du ønsker å ta en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve, kan du ta en kompetanseprøve. Også her inngår du en opplæringskontrakt med lærebedriften. Denne kontrakten kan endres til en ordinær lærekontrakt dersom du i løpet av læretiden likevel ønsker yrkeskompetanse med fag- eller svenneprøve. Dette må gjøres etter samtykke med yrkesopplæringsnemnda.

Lærekandidater som ikke som ikke får tilfredstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har krav på spesialundervisning etter en spesielt utarbeidet opplæringsplan

 

site.right.text