Tillitsmenn i OKAB

Publisert: 07.09.16

Nye tillitsmenn i OKAB

På lærlingesamlingen 30.08.2016 ble det foretatt valg av ny lærlingerepresentant / tillitsmann blant de nye lærlingene. Som ny lærlingerepresentant ble Andreas Østereng valgt. Han jobber i firmaet HeMaTo AS i Grimstad. Ny varamann ble Glenn Tallaksen som jobber i firmaet Byggmester Mesel & Sønner AS i Risør. Begge ble valgt for 2017, men skal også fungere ut dette året da forrige tillitsmann er sluttet. Vi gratulerer med valget.

Tilbake

site.right.text