Lærlingeundersøkelsen 2012

Publisert: 18.06.13

Nyhetsbilde

Nå er årets lærlingundersøkelse i gang.

Årets undersøkelse om hvordan lærlingene har hatt det i læretiden er i gang. Alle som er inne i sitt siste år som lærling er invitert til å delta.Det er viktig for alle parter som er innvolvert at så mange som mulig besvarer undersøkelsen. Dette er vår mulighet til å gjøre læretiden enda bedre for de lærlingene som kommer i fremtiden. Dersom du ønsker hjelp eller råd, ring opplæringskontoret på tlf 38618090 eller send oss en mail. kjell.jensen@okab-arendal.no 

Tilbake

site.right.text